IndoTech

Đang tải...
  1. Cộng đồng xây dựng Đông Dương

   Đề tài thảo luận:
   1,052
   Bài viết:
   1,085
   Mới nhất: GIÀY ADIDAS YUNG 1 OG RED trinh, 18/4/19
   RSS
  2. Thông tin dự án

   Đề tài thảo luận:
   4,754
   Bài viết:
   4,787
   RSS
  3. Tin hay về xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   1,011
   Bài viết:
   1,020
   RSS
 1. [2]. ĐÀO TẠO XÂY DỰNG BDNV

  Thảo luận các vấn đề về khóa học ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hội thảo chuyên đề
  1. Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng

   Mở lớp học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
   Đề tài thảo luận:
   24
   Bài viết:
   34
   RSS
  2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   1,023
   Bài viết:
   1,036
   Mới nhất: Nike Uptempo ColorPop. tram122, 24/4/19 lúc 13:51
   RSS
  3. Giám sát thi công xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   19
   RSS
  4. Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   24
   RSS
  5. Lập dự toán công trình xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   1,064
   Bài viết:
   1,077
   Mới nhất: Giày Balenciaga Triple S Green Yellow DenNguyen, 24/4/19 lúc 11:51
   RSS
  6. Định giá xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   44
   RSS
  7. Phong thủy trong xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   20
   Bài viết:
   31
   RSS
 2. [3]. THẢO LUẬN HỌC TẬP - ĐỒ ÁN - NCKH

  Thảo luận các môn học đại cương, cơ sở kỹ thuật xây dựng, các môn học chuyên ngành, các đồ án, bài báo NCKH...
  1. Các môn chuyên ngành hầm

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   25
   RSS
  2. Các môn chuyên ngành kinh tế QLDA

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   42
   RSS
  3. Đồ án tốt nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   28
   RSS
  4. Báo cáo nghiên cứu khoa học

   Thảo luận các bài báo, nghiên cứu khoa học
   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   23
   RSS
 3. [4]. KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ-BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

  Thảo luận các kỹ thuật thi công, công nghệ thi công, các biện pháp tổ chức thi công trong hoạt động xây dựng...
  1. Công nghệ thi công nền móng

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   39
   RSS
  2. Công nghệ thi công xây dựng DD và CN

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   23
   RSS
  3. Công nghệ thi công cầu

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   25
   RSS
  4. Công nghệ thi công đường

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   24
   RSS
  5. Công nghệ thi công hầm

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   26
   RSS
  6. Kỹ thuật thi công

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   21
   RSS
 4. [5]. KẾT CẤU XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề và các giải pháp cho kết cấu xây dựng, công nghiệp, cầu, đường, hầm...
  1. Kết cấu xây dựng DD và CN

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   27
   RSS
  2. Kết cấu cầu

   Đề tài thảo luận:
   1,010
   Bài viết:
   1,024
   RSS
  3. Kết cấu đường

   Đề tài thảo luận:
   21
   Bài viết:
   35
   RSS
  4. Kết cấu hầm

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   42
   RSS
 5. [6]. CÁC VẤN ĐỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề về thiết kế, bản tính... liên quan đến xây dựng dân dụng và công nghiệp, cầu, đường, hầm...
  1. Thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   1,021
   Bài viết:
   1,032
   RSS
  2. Thiết kế công trình cầu

   Đề tài thảo luận:
   902
   Bài viết:
   1,164
   Mới nhất: dating site ontario canada AaaShaunTheve, 22/4/19 lúc 15:25
   RSS
  3. Thiêt kế đường

   Đề tài thảo luận:
   1,010
   Bài viết:
   1,028
   RSS
  4. Thiết kế công trình hầm

   Đề tài thảo luận:
   23
   Bài viết:
   27
   RSS
 6. [7]. CÁC VẤN ĐỀ THI CÔNG XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề về thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp, cầu đường, hầm...
  1. Thi công kết cấu móng

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   26
   RSS
  2. Thi công cầu

   Đề tài thảo luận:
   1,005
   Bài viết:
   1,016
   RSS
  3. Thi công đường

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   34
   RSS
  4. Thi công hầm

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   32
   RSS
  5. Các vấn đề thi công kết cấu phụ tạm

   Đề tài thảo luận:
   1,008
   Bài viết:
   1,022
   RSS
 7. [8]. THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT

  Thảo luận các vấn đề về thiết kế, thi công nội thất, các vật liệu và các giải pháp cho nội thất...
  1. Thi công nội thất xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   32
   Mới nhất: Cho thuê máy lọc nước nagakawa1, 18/4/19
   RSS
 8. [9]. CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG

  Thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác giám sát, kiểm tra, nghiệm thu trong hoạt động xây dựng...
  1. Chuyên đề Văn bản pháp luật GSTC

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   24
   RSS
  2. Chuyên đề giám sát vật liệu

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   17
   RSS
  3. Chuyên đề giám sát thí nghiệm

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   19
   RSS
  4. Chuyên đề giám sát gạch đá

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   18
   RSS
  5. Chuyên đề giám sát bê tông cốt thép

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   28
   RSS
  6. Chuyên đề giám sát nền móng

   Đề tài thảo luận:
   1,007
   Bài viết:
   1,023
   RSS
  7. Chuyên đề giám sát thi công cầu

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   19
   RSS
  8. Chuyên đề giám sát thi công công trình hầm

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   25
   Mới nhất: Xinfengorder nagakawa1, 18/4/19
   RSS
 9. [10]. CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động đấu thầu, hồ sơ năng lực nhà thầu,...
  1. Các phương thức đấu thầu

   Đề tài thảo luận:
   1,043
   Bài viết:
   1,083
   RSS
  2. Các tình huống trong đấu thầu

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   18
   RSS
 10. [11]. CÁC VẤN ĐỀ VỀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề về phương pháp lập dự toán, bóc tách khối lượng, định mức...
  1. Đo bóc khối lượng

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   32
   RSS
  2. Định mức trong xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   25
   RSS
  3. Dự toán mẫu trong xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   48
   RSS
 11. [12]. HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG

  Thảo luận các điều khoản hợp đồng, các quy định pháp luật về quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng...
  1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   14
   RSS
  2. Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   14
   RSS
 12. [13]. MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

  Thảo luận thống kê danh mục máy móc thiết bị, nguyên lý hoạt động, phạm vi áp dụng...
  1. Các loại máy thi công bê tông

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   16
   RSS
  2. Các loại máy nâng chuyển

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   29
   RSS
  3. Thiết bị thi công cọc khoan nhồi

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   19
   RSS
  4. Thiết bị thi công cọc vít

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   19
   RSS
  5. Thiết bị thi công cọc xi măng đất

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   21
   RSS
  6. Thiết bị thi công cọc cát

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   48
   RSS
  7. Thiết bị thi công cọc ống thép

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   20
   Mới nhất: Xinfengorder nagakawa1, 12/4/19
   RSS
  8. Thiết bị căng kéo cáp dự ứng lực

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   22
   RSS
 13. [14]. VẬT TƯ NHIÊN LIỆU THI CÔNG XÂY DỰNG

  Hỏi đáp, thảo luận các vấn đề về vật tư nhiên liệu thi công xây dựng...
 14. [15]. TIÊU CHUẨN - QUY TRÌNH

  Thảo luận, hỏi đáp các tiêu chuẩn, quy trình áp dụng trong hoạt động xây dựng...
 15. [16]. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  Hỏi đáp thắc mắc các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng
  1. Hỏi đáp Luật đấu thầu

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   23
   RSS
  2. Hỏi đáp Luật doanh nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   19
   RSS
 16. [17]. TÌNH HUỐNG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

  Thảo luận các tình huống, các vướng mắc hay xảy ra trong doanh nghiệp xây dựng...
 17. [18]. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề về kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng...
 18. [19]. KỸ NĂNG TRONG CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

  Thảo luận các kỹ năng làm việc trong môi trường xây dựng
 19. [20]. TÌM ĐỐI TÁC - NHÀ TÀI TRỢ

  Thảo luận tìm kiếm đối tác và các nhà tài trợ trong xây dựng...
 20. [21]. PHẦN MỀM XÂY DỰNG

  Thảo luận trao đổi các phần mềm xây dựng như Autocad, Rivit, Sap2000, Midas/ Civil, RM, Etab, 3DS Max,...
  1. Phần mềm tin học văn phòng

   MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Project, Mindjet Manager, PDF, Paint...
   Đề tài thảo luận:
   103
   Bài viết:
   153
   RSS
  2. Phần mềm thiết kế đường

   Các phần mềm Nova, Alpha Group, Geoslope, Geo Structural Analysis, Plaxis,...
   Đề tài thảo luận:
   21
   Bài viết:
   48
   RSS
  3. Phần mềm lập dự toán xây dựng

   Các phần mềm G8, Delta, Dự toán BK, Delux,..
   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   20
   RSS
 21. [22]. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

  Các ngôn ngữ lập trình như Matlab, MathCAD, C#, Visual Basic, Visual Basic Net,...
  1. Ngôn ngữ lập trình Matlab

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   17
   RSS
  2. Ngôn ngữ lập trình MathCAD

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   31
   RSS
  3. Ngôn ngữ lập trình C Sharp

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   33
   RSS
  4. Ngôn ngữ lập trình Visual Basic

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   43
   RSS
  5. Ngôn ngữ lập trình Visual Basic Net

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   24
   RSS
 22. [23]. THƯ VIỆN XÂY DỰNG

  Thư viện gồm bài giảng giáo trình các môn học, chuyên đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng
 23. [24]. VĂN NGHỆ - GIẢI TRÍ - THỂ THAO - DU LỊCH

  Giao lưu sinh hoạt các vấn đề về văn nghệ, giải trí, thể thao...
  1. Văn nghệ - văn gừng

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   31
   RSS
  2. Giải trí

   Đề tài thảo luận:
   1,727
   Bài viết:
   1,737
   Mới nhất: Review Giày Sandal New Balance anhtu98, 24/4/19 lúc 18:44
   RSS
  3. Thể thao

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   20
   RSS
  4. Du lịch đó đây

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   19
   RSS
 24. [25]. CHIA SẺ NGHỀ NGHIỆP - TÂM SỰ - KẾT BẠN

  Bạn muốn muốn tìm ai đó tâm sự, trò chuyện, kết bạn, hẹn hò...
  1. Con trai xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   23
   RSS
  2. Con gái xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   21
   RSS
  3. Làm dâu/ rể xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   39
   RSS
  4. Chia sẻ nghề xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   3,053
   Bài viết:
   3,084
   RSS
  5. Giao lưu trò chuyện

   Đề tài thảo luận:
   617
   Bài viết:
   805
   RSS
  6. Kết bạn bốn phương

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   26
   RSS
  1. Quảng cáo

   Đề tài thảo luận:
   1,370
   Bài viết:
   1,697
   RSS
  1. Kỹ năng giao tiếp

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   11
   RSS
  2. Kỹ năng làm việc nhóm

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   10
   RSS
  3. Kỹ năng thuyết trình

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   16
   RSS
  4. Kỹ năng lãnh đạo

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   6
   RSS