IndoTech

Đang tải...
  1. Cộng đồng xây dựng Đông Dương

   Đề tài thảo luận:
   1,041
   Bài viết:
   1,074
   RSS
  2. Thông tin dự án

   Đề tài thảo luận:
   4,746
   Bài viết:
   4,753
   RSS
  3. Thị trường bất động sản

   Đề tài thảo luận:
   1,169
   Bài viết:
   1,448
   Mới nhất: THICHRUOU.COM KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH thichruou379, 22/1/19 lúc 21:06
   RSS
  4. Tin hay về xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   1,008
   Bài viết:
   1,017
   RSS
 1. [2]. ĐÀO TẠO XÂY DỰNG BDNV

  Thảo luận các vấn đề về khóa học ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hội thảo chuyên đề
  1. Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng

   Mở lớp học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
   Đề tài thảo luận:
   21
   Bài viết:
   31
   RSS
  2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   1,014
   Bài viết:
   1,023
   Mới nhất: top paper ghostwriting websites nagakawa1, 20/1/19 lúc 10:03
   RSS
  3. Giám sát thi công xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   14
   RSS
  4. Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   19
   Mới nhất: Chuyển nhà thành hưng, vnexpress nagakawa1, 18/1/19 lúc 16:03
   RSS
  5. Lập dự toán công trình xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   1,014
   Bài viết:
   1,026
   RSS
  6. Định giá xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   17
   RSS
  7. Phong thủy trong xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   30
   RSS
  8. Tiếng Anh trong xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   46
   Mới nhất: Xinfengorder nagakawa1, 19/1/19 lúc 10:03
   RSS
 2. [3]. THẢO LUẬN HỌC TẬP - ĐỒ ÁN - NCKH

  Thảo luận các môn học đại cương, cơ sở kỹ thuật xây dựng, các môn học chuyên ngành, các đồ án, bài báo NCKH...
  1. Các môn chuyên ngành hầm

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   24
   RSS
  2. Các môn chuyên ngành đường ô tô

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   20
   RSS
  3. Các môn chuyên ngành XD DD và CN

   Đề tài thảo luận:
   21
   Bài viết:
   27
   RSS
  4. Các môn chuyên ngành kiến trúc

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   15
   RSS
  5. Các môn chuyên ngành thủy lợi thủy điện

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   23
   RSS
  6. Các môn chuyên ngành cầu cảng

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   13
   RSS
  7. Các môn chuyên ngành kinh tế QLDA

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   37
   RSS
  8. Đồ án tốt nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   26
   RSS
  9. Báo cáo nghiên cứu khoa học

   Thảo luận các bài báo, nghiên cứu khoa học
   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   23
   RSS
 3. [4]. KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ-BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

  Thảo luận các kỹ thuật thi công, công nghệ thi công, các biện pháp tổ chức thi công trong hoạt động xây dựng...
  1. Công nghệ thi công nền móng

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   37
   RSS
  2. Công nghệ thi công cầu

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   21
   RSS
  3. Công nghệ thi công đường

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   20
   RSS
  4. Công nghệ thi công hầm

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   25
   RSS
  5. Công nghệ thi công thủy lợi thủy điện

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   22
   RSS
  6. Kỹ thuật thi công

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   19
   Mới nhất: ReCaptcha-3 beta CRACKED! Williambip, 7/1/19
   RSS
  7. Biện pháp tổ chức thi công

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   17
   RSS
 4. [5]. KẾT CẤU XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề và các giải pháp cho kết cấu xây dựng, công nghiệp, cầu, đường, hầm...
  1. Kết cấu xây dựng DD và CN

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   26
   Mới nhất: Xinfengorder nagakawa1, 17/1/19 lúc 07:02
   RSS
  2. Kết cấu cầu

   Đề tài thảo luận:
   1,008
   Bài viết:
   1,021
   RSS
  3. Kết cấu đường

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   33
   RSS
  4. Kết cấu hầm

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   38
   RSS
  5. Kết cấu xây dựng thủy lợi thủy điện

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   42
   RSS
 5. [6]. CÁC VẤN ĐỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề về thiết kế, bản tính... liên quan đến xây dựng dân dụng và công nghiệp, cầu, đường, hầm...
  1. Thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   1,013
   Bài viết:
   1,024
   RSS
  2. Thiết kế công trình cầu

   Đề tài thảo luận:
   597
   Bài viết:
   606
   Mới nhất: Succes from Lady Macbeth nagakawa1, 18/1/19 lúc 14:02
   RSS
  3. Thiêt kế đường

   Đề tài thảo luận:
   1,008
   Bài viết:
   1,025
   RSS
  4. Thiết kế công trình hầm

   Đề tài thảo luận:
   20
   Bài viết:
   24
   RSS
  5. Thiết kế kiến trúc xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   23
   RSS
 6. [7]. CÁC VẤN ĐỀ THI CÔNG XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề về thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp, cầu đường, hầm...
  1. Thi công kết cấu móng

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   22
   RSS
  2. Thi công kết cấu xây dựng dân dụng

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   20
   RSS
  3. Thi công kết cấu nhà xưởng và công nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   22
   RSS
  4. Thi công cầu

   Đề tài thảo luận:
   1,003
   Bài viết:
   1,014
   RSS
  5. Thi công đường

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   29
   RSS
  6. Thi công hầm

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   29
   RSS
  7. Các vấn đề thi công kết cấu phụ tạm

   Đề tài thảo luận:
   1,007
   Bài viết:
   1,021
   RSS
 7. [8]. THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT

  Thảo luận các vấn đề về thiết kế, thi công nội thất, các vật liệu và các giải pháp cho nội thất...
  1. Thi công nội thất xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   25
   RSS
 8. [9]. CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG

  Thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác giám sát, kiểm tra, nghiệm thu trong hoạt động xây dựng...
  1. Chuyên đề giám sát vật liệu

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   13
   RSS
  2. Chuyên đề giám sát thí nghiệm

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   16
   RSS
  3. Chuyên đề giám sát gạch đá

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   18
   RSS
  4. Chuyên đề giám sát nền móng

   Đề tài thảo luận:
   1,006
   Bài viết:
   1,022
   Mới nhất: effects of peer pressure on teenagers essay nagakawa1, 18/1/19 lúc 19:03
   RSS
  5. Chuyên đề giám sát thi công cầu

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: chuyển nhà thành hưng hà nội Ngày nagakawa1, 18/1/19 lúc 22:03
   RSS
  6. Chuyên đề giám sát thi công đường

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   13
   RSS
 9. [10]. CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động đấu thầu, hồ sơ năng lực nhà thầu,...
  1. Các phương thức đấu thầu

   Đề tài thảo luận:
   1,037
   Bài viết:
   1,076
   RSS
  2. Các tình huống trong đấu thầu

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   14
   RSS
 10. [11]. CÁC VẤN ĐỀ VỀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề về phương pháp lập dự toán, bóc tách khối lượng, định mức...
  1. Đo bóc khối lượng

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   28
   RSS
  2. Các khoản mục chi phí trong dự toán

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   19
   RSS
  3. Định mức trong xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   22
   RSS
  4. Dự toán mẫu trong xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   21
   RSS
 11. [12]. HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG

  Thảo luận các điều khoản hợp đồng, các quy định pháp luật về quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng...
  1. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   13
   RSS
 12. [13]. MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

  Thảo luận thống kê danh mục máy móc thiết bị, nguyên lý hoạt động, phạm vi áp dụng...
  1. Các loại máy làm đất

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   22
   RSS
  2. Các loại máy thi công bê tông

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   14
   RSS
  3. Các loại máy nâng chuyển

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   28
   RSS
  4. Thiết bị thi công đóng cọc BTCT

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   16
   RSS
  5. Thiết bị thi công cọc khoan nhồi

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   15
   RSS
  6. Thiết bị thi công cọc vít

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   16
   RSS
  7. Thiết bị thi công cọc xi măng đất

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   20
   RSS
  8. Thiết bị thi công cọc cát

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   47
   RSS
  9. Thiết bị thi công cọc barrette

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   6
   RSS
  10. Thiết bị thi công cọc ống thép

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   17
   RSS
  11. Thiết bị căng kéo cáp dự ứng lực

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   18
   RSS
 13. [14]. VẬT TƯ NHIÊN LIỆU THI CÔNG XÂY DỰNG

  Hỏi đáp, thảo luận các vấn đề về vật tư nhiên liệu thi công xây dựng...
 14. [15]. TIÊU CHUẨN - QUY TRÌNH

  Thảo luận, hỏi đáp các tiêu chuẩn, quy trình áp dụng trong hoạt động xây dựng...
 15. [16]. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  Hỏi đáp thắc mắc các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng
  1. Hỏi đáp Luật đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   17
   RSS
  2. Hỏi đáp Luật xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   19
   RSS
  3. Hỏi đáp Luật nhà ở

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   32
   RSS
  4. Hỏi đáp Luật đấu thầu

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   15
   RSS
  5. Hỏi đáp Luật doanh nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   17
   RSS
 16. [17]. TÌNH HUỐNG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

  Thảo luận các tình huống, các vướng mắc hay xảy ra trong doanh nghiệp xây dựng...
 17. [18]. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề về kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng...
 18. [19]. KỸ NĂNG TRONG CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

  Thảo luận các kỹ năng làm việc trong môi trường xây dựng
 19. [20]. TÌM ĐỐI TÁC - NHÀ TÀI TRỢ

  Thảo luận tìm kiếm đối tác và các nhà tài trợ trong xây dựng...
 20. [21]. PHẦN MỀM XÂY DỰNG

  Thảo luận trao đổi các phần mềm xây dựng như Autocad, Rivit, Sap2000, Midas/ Civil, RM, Etab, 3DS Max,...
  1. Phần mềm tin học văn phòng

   MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Project, Mindjet Manager, PDF, Paint...
   Đề tài thảo luận:
   84
   Bài viết:
   130
   RSS
  2. Phần mềm thiết kế đường

   Các phần mềm Nova, Alpha Group, Geoslope, Geo Structural Analysis, Plaxis,...
   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   17
   RSS
  3. Phần mềm lập dự toán xây dựng

   Các phần mềm G8, Delta, Dự toán BK, Delux,..
   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   16
   RSS
 21. [22]. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

  Các ngôn ngữ lập trình như Matlab, MathCAD, C#, Visual Basic, Visual Basic Net,...
  1. Ngôn ngữ lập trình Matlab

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   12
   RSS
  2. Ngôn ngữ lập trình MathCAD

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   30
   RSS
  3. Ngôn ngữ lập trình C Sharp

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   31
   RSS
  4. Ngôn ngữ lập trình Visual Basic

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   40
   RSS
  5. Ngôn ngữ lập trình Visual Basic Net

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   21
   RSS
 22. [23]. THƯ VIỆN XÂY DỰNG

  Thư viện gồm bài giảng giáo trình các môn học, chuyên đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng
 23. [24]. VĂN NGHỆ - GIẢI TRÍ - THỂ THAO - DU LỊCH

  Giao lưu sinh hoạt các vấn đề về văn nghệ, giải trí, thể thao...
  1. Văn nghệ - văn gừng

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   26
   RSS
  2. Giải trí

   Đề tài thảo luận:
   1,235
   Bài viết:
   1,244
   Mới nhất: Giày Alexander McQueen New Color anhtu98, 22/1/19 lúc 23:28
   RSS
  3. Thể thao

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   15
   RSS
  4. Du lịch đó đây

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   14
   RSS
 24. [25]. CHIA SẺ NGHỀ NGHIỆP - TÂM SỰ - KẾT BẠN

  Bạn muốn muốn tìm ai đó tâm sự, trò chuyện, kết bạn, hẹn hò...
  1. Con trai xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   20
   RSS
  2. Con gái xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   19
   RSS
  3. Làm dâu/ rể xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   35
   RSS
  4. Chia sẻ nghề xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   3,050
   Bài viết:
   3,081
   RSS
  5. Giao lưu trò chuyện

   Đề tài thảo luận:
   506
   Bài viết:
   650
   RSS
  6. Kết bạn bốn phương

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   23
   RSS
  1. Quảng cáo

   Đề tài thảo luận:
   1,204
   Bài viết:
   1,486
   RSS
  2. Tuyển dụng

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   29
   RSS
  1. Kỹ năng giao tiếp

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   11
   RSS
  2. Kỹ năng làm việc nhóm

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   5
   RSS
  3. Kỹ năng thuyết trình

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   16
   RSS
  4. Kỹ năng lãnh đạo

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   6
   RSS