IndoTech

Đang tải...
  1. Thông tin dự án

   Đề tài thảo luận:
   4,729
   Bài viết:
   4,732
   RSS
  2. Thị trường bất động sản

   Đề tài thảo luận:
   1,037
   Bài viết:
   1,045
   Mới nhất: Tem chử VR cho lens Nikon dòng DSRL vokim572, 11/11/18 lúc 09:07
   RSS
  3. Tin hay về xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   7
   RSS
 1. [2]. ĐÀO TẠO XÂY DỰNG BDNV

  Thảo luận các vấn đề về khóa học ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hội thảo chuyên đề
  1. Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng

   Mở lớp học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   11
   RSS
  2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   1,000
   Bài viết:
   1,008
   RSS
  3. Giám sát thi công xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   4
   RSS
  4. Định giá xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   5
   RSS
  5. Phong thủy trong xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   13
   RSS
  6. Tiếng Anh trong xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   7
   RSS
 2. [3]. THẢO LUẬN HỌC TẬP - ĐỒ ÁN - NCKH

  Thảo luận các môn học đại cương, cơ sở kỹ thuật xây dựng, các môn học chuyên ngành, các đồ án, bài báo NCKH...
  1. Các môn chuyên ngành hầm

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Xinfengorder xinfengorder83974, 23/9/18
   RSS
  2. Các môn chuyên ngành cầu cảng

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. Các môn chuyên ngành kinh tế QLDA

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Xinfengorder xinfengorder83974, 23/9/18
   RSS
  4. Đồ án tốt nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   4
   RSS
  5. Báo cáo nghiên cứu khoa học

   Thảo luận các bài báo, nghiên cứu khoa học
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   12
   RSS
 3. [4]. KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ-BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

  Thảo luận các kỹ thuật thi công, công nghệ thi công, các biện pháp tổ chức thi công trong hoạt động xây dựng...
  1. Công nghệ thi công nền móng

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   12
   RSS
  2. Công nghệ thi công cầu

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   14
   RSS
  3. Công nghệ thi công hầm

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   6
   RSS
  4. Biện pháp tổ chức thi công

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   6
   RSS
 4. [5]. KẾT CẤU XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề và các giải pháp cho kết cấu xây dựng, công nghiệp, cầu, đường, hầm...
  1. Kết cấu xây dựng DD và CN

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   RSS
  2. Kết cấu đường

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   7
   RSS
  3. Kết cấu hầm

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   4
   RSS
 5. [6]. CÁC VẤN ĐỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề về thiết kế, bản tính... liên quan đến xây dựng dân dụng và công nghiệp, cầu, đường, hầm...
  1. Thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   12
   RSS
  2. Thiêt kế đường

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   4
   Mới nhất: Xinfengorder nagakawa1, 10/10/18
   RSS
 6. [7]. CÁC VẤN ĐỀ THI CÔNG XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề về thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp, cầu đường, hầm...
  1. Thi công kết cấu móng

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. Thi công cầu

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   13
   Mới nhất: Xinfengorder nagakawa1, 6/11/18
   RSS
  3. Thi công đường

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   11
   RSS
  4. Thi công hầm

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Xinfengorder nagakawa1, 10/10/18
   RSS
  5. Thi công xây dựng thủy lợi thủy điện

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   6
   Mới nhất: Xinfengorder xinfengorder83974, 2/10/18
   RSS
  6. Các vấn đề thi công kết cấu phụ tạm

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Tính toán hệ khung vây cọc ván thép nagakawa1, 10/11/18 lúc 12:05
   RSS
 7. [8]. THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT

  Thảo luận các vấn đề về thiết kế, thi công nội thất, các vật liệu và các giải pháp cho nội thất...
  1. Thi công nội thất xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   8
   Mới nhất: Xinfengorder nagakawa1, 7/11/18
   RSS
  2. Mới nhất: Xinfengorder nguyetpmatec123, 8/11/18 lúc 17:38
   RSS
 8. [9]. CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG

  Thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác giám sát, kiểm tra, nghiệm thu trong hoạt động xây dựng...
  1. Chuyên đề giám sát khảo sát, đo đạc

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   8
   Mới nhất: Xinfengorder nagakawa1, 11/11/18 lúc 11:05
   RSS
  2. Chuyên đề giám sát gạch đá

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   9
   RSS
  3. Chuyên đề giám sát thi công đường

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   4
   RSS
  4. Chuyên đề giám sát thi công công trình hầm

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Xinfengorder kenhlike08, 16/10/18
   RSS
 9. [10]. CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động đấu thầu, hồ sơ năng lực nhà thầu,...
  1. Các phương thức đấu thầu

   Đề tài thảo luận:
   1,000
   Bài viết:
   1,014
   Mới nhất: volunteering application essay nagakawa1, 11/11/18 lúc 08:06
   RSS
 10. [11]. CÁC VẤN ĐỀ VỀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề về phương pháp lập dự toán, bóc tách khối lượng, định mức...
  1. Đo bóc khối lượng

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   8
   Mới nhất: Xinfengorder xinfengorder83974, 2/10/18
   RSS
  2. Lập dự toán theo định mức nhà nước

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   8
   RSS
  3. Lập dự toán theo đơn giá thực tế

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Xinfengorder xinfengorder83974, 23/9/18
   RSS
 11. [12]. HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG

  Thảo luận các điều khoản hợp đồng, các quy định pháp luật về quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng...
  1. Mới nhất: Xinfengorder kenhlike08, 12/11/18 lúc 06:21
   RSS
 12. [13]. MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

  Thảo luận thống kê danh mục máy móc thiết bị, nguyên lý hoạt động, phạm vi áp dụng...
  1. Các loại máy làm đất

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   6
   RSS
  2. Các loại máy nâng chuyển

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Xinfengorder maivumvtek123, 24/10/18
   RSS
  3. Thiết bị thi công ép cọc ván thép

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   8
   Mới nhất: Xinfengorder kenhlike08, 24/10/18
   RSS
  4. Thiết bị thi công cọc xi măng đất

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Xinfengorder xinfengorder83974, 2/10/18
   RSS
  5. Thiết bị thi công cọc cát

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   4
   RSS
  6. Thiết bị căng kéo cáp dự ứng lực

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Xinfengorder hoangnganmvtek88, 29/10/18
   RSS
 13. [14]. VẬT TƯ NHIÊN LIỆU THI CÔNG XÂY DỰNG

  Hỏi đáp, thảo luận các vấn đề về vật tư nhiên liệu thi công xây dựng...
 14. [15]. TIÊU CHUẨN - QUY TRÌNH

  Thảo luận, hỏi đáp các tiêu chuẩn, quy trình áp dụng trong hoạt động xây dựng...
 15. [16]. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  Hỏi đáp thắc mắc các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng
  1. Hỏi đáp Luật đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   6
   RSS
  2. Hỏi đáp Luật xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   5
   RSS
  3. Hỏi đáp Luật đấu thầu

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   4
   RSS
  4. Hỏi đáp Luật doanh nghiệp

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   5
   RSS
 16. [17]. TÌNH HUỐNG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

  Thảo luận các tình huống, các vướng mắc hay xảy ra trong doanh nghiệp xây dựng...
 17. [18]. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

  Thảo luận các vấn đề về kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng...
 18. [19]. KỸ NĂNG TRONG CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

  Thảo luận các kỹ năng làm việc trong môi trường xây dựng
 19. [20]. TÌM ĐỐI TÁC - NHÀ TÀI TRỢ

  Thảo luận tìm kiếm đối tác và các nhà tài trợ trong xây dựng...
 20. [21]. PHẦN MỀM XÂY DỰNG

  Thảo luận trao đổi các phần mềm xây dựng như Autocad, Rivit, Sap2000, Midas/ Civil, RM, Etab, 3DS Max,...
  1. Phần mềm tin học văn phòng

   MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Project, Mindjet Manager, PDF, Paint...
   Đề tài thảo luận:
   27
   Bài viết:
   57
   Mới nhất: managed iot services externetworks, 13/11/18 lúc 16:15
   RSS
  2. Phần mềm thiết kế đường

   Các phần mềm Nova, Alpha Group, Geoslope, Geo Structural Analysis, Plaxis,...
   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   6
   RSS
  3. Phần mềm lập dự toán xây dựng

   Các phần mềm G8, Delta, Dự toán BK, Delux,..
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   8
   RSS
 21. [22]. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

  Các ngôn ngữ lập trình như Matlab, MathCAD, C#, Visual Basic, Visual Basic Net,...
  1. Ngôn ngữ lập trình MathCAD

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   RSS
 22. [23]. THƯ VIỆN XÂY DỰNG

  Thư viện gồm bài giảng giáo trình các môn học, chuyên đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng
 23. [24]. VĂN NGHỆ - GIẢI TRÍ - THỂ THAO - DU LỊCH

  Giao lưu sinh hoạt các vấn đề về văn nghệ, giải trí, thể thao...
  1. Văn nghệ - văn gừng

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   8
   RSS
  2. Giải trí

   Đề tài thảo luận:
   251
   Bài viết:
   256
   Mới nhất: Hướng dẫn đăng nhập W88 oniison12312, 13/11/18 lúc 22:00
   RSS
  3. Du lịch đó đây

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   5
   Mới nhất: Xinfengorder kenhlike08, 15/10/18
   RSS
 24. [25]. CHIA SẺ NGHỀ NGHIỆP - TÂM SỰ - KẾT BẠN

  Bạn muốn muốn tìm ai đó tâm sự, trò chuyện, kết bạn, hẹn hò...
  1. Con trai xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   RSS
  2. Con gái xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   RSS
  3. Làm dâu/ rể xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   4
   RSS
  4. Kết bạn bốn phương

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   RSS
  1. Quảng cáo

   Đề tài thảo luận:
   224
   Bài viết:
   331
   RSS
  2. Tuyển dụng

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Online Job Opportunities Paul Walsh, 12/11/18 lúc 17:11
   RSS
  1. Kỹ năng làm việc nhóm

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. Kỹ năng lãnh đạo

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. Kỹ năng đàm phán và thương lượng

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. Kỹ năng giải quyết vấn đề

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS